Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-08-21 21:34:31  beatatrepka beatatrepka

Utworzono artykuł 62049 o nazwie 'Rejestr umów'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste62049
user_idpuste1548315
resource_idpuste1099
namepusteRejestr umów
category_idpuste13520
language_idpuste1
shortpusteRejestr umów
fullpuste

Rejestr umów na dostawy i usługi

publishfrompuste2016-08-21 00:00:00
_activepuste1
2016-10-12 22:13:06  beatatrepka beatatrepka

Pole slug wypełniono wartością 'rejestr-umow'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugpusterejestr-umow
2017-02-01 22:05:27  beatatrepka beatatrepka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-20 22:39:57  beatatrepka beatatrepka

Zmieniono nazwę z 'Rejestr umów' na 'Rejestr umów na dostawy i usługi'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRejestr umówRejestr umów na dostawy i usługi
2019-02-15 12:40:12  beatatrepka beatatrepka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-02-15 12:42:23  beatatrepka beatatrepka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-02-22 12:59:16  beatatrepka beatatrepka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-02-26 10:22:04  beatatrepka beatatrepka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-11 09:46:58  beatatrepka beatatrepka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2019-05-06 09:10:48  beatatrepka beatatrepka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2019-09-16 10:59:14  Magdalena Jagieła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2019-09-16 12:03:40  Magdalena Jagieła

Zmieniono nazwę z 'Rejestr umów na dostawy i usługi' na 'Rejestr umów'

Pole category_id zmieniło wartość z '13520' na '13525'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameRejestr umów na dostawy i usługiRejestr umów
category_id1352013525
13  2019-09-16 13:15:22  Włodzimierz Kupijaj

Pole category_id zmieniło wartość z '13525' na '13520'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1352513520
14  2020-01-23 11:26:41  Magdalena Jagieła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2020-01-23 11:29:33  Magdalena Jagieła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
16  2020-01-24 08:55:40  Magdalena Jagieła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
17  2020-02-12 09:18:18  Magdalena Jagieła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2020-02-24 09:26:51  Magdalena Jagieła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
19  2020-03-03 12:23:53  Magdalena Jagieła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
20  2020-03-03 12:29:10  Magdalena Jagieła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się