Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-03-20 22:37:39  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Majątek:</strong></p> <p> -środki trwałe: 1 389.805,38</p> <p> - pozostałe środki trwałe: 153.804,92</p> <p> - księgozbi&oacute;r: 1 531,44</p> <p> - wartości niematerialne i prawne: 3 199,69</p> <p> Stan na 20.01.2016r.</p> ' na '<p> <strong>Dyrekcja Publicznego Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 26 informuje, że stan środk&oacute;w i przedmiot&oacute;w nietrwałych na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:</strong></p> <p> -środki trwałe: 1 389.805,38</p> <p> - pozostałe środki trwałe: 150.159,92</p> <p> - księgozbi&oacute;r: 1 531,44</p> <p> - wartości niematerialne i prawne: 4 219,69</p> <p> - żywność - 1 235,03</p> <p> Stan na 31.12.2016r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Majątek:

-środki trwałe: 1 389.805,38

- pozostałe środki trwałe: 153.804,92

- księgozbiór: 1 531,44

- wartości niematerialne i prawne: 3 199,69

Stan na 20.01.2016r.

Dyrekcja Publicznego Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 26 informuje, że stan środków i przedmiotów nietrwałych na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

-środki trwałe: 1 389.805,38

- pozostałe środki trwałe: 150.159,92

- księgozbiór: 1 531,44

- wartości niematerialne i prawne: 4 219,69

- żywność - 1 235,03

Stan na 31.12.2016r.

2019-09-16 10:45:20  Magdalena Jagieła

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrekcja Publicznego Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 26 informuje, że stan środk&oacute;w i przedmiot&oacute;w nietrwałych na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:</strong></p> <p> -środki trwałe: 1 389.805,38</p> <p> - pozostałe środki trwałe: 150.159,92</p> <p> - księgozbi&oacute;r: 1 531,44</p> <p> - wartości niematerialne i prawne: 4 219,69</p> <p> - żywność - 1 235,03</p> <p> Stan na 31.12.2016r.</p> ' na '<p> <strong>Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 26 informuje, że stan środk&oacute;w i przedmiot&oacute;w nietrwałych na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:</strong></p> <p> -środki trwałe: 2.193.943,56</p> <p> - pozostałe środki trwałe: 190.386,38</p> <p> - księgozbi&oacute;r: 2.859,83</p> <p> - wartości niematerialne i prawne: 4.767,64</p> <p> - żywność - 753,38</p> <p> Stan na 31.12.2018 r.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrekcja Publicznego Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 26 informuje, że stan środków i przedmiotów nietrwałych na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

-środki trwałe: 1 389.805,38

- pozostałe środki trwałe: 150.159,92

- księgozbiór: 1 531,44

- wartości niematerialne i prawne: 4 219,69

- żywność - 1 235,03

Stan na 31.12.2016r.

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 26 informuje, że stan środków i przedmiotów nietrwałych na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

-środki trwałe: 2.193.943,56

- pozostałe środki trwałe: 190.386,38

- księgozbiór: 2.859,83

- wartości niematerialne i prawne: 4.767,64

- żywność - 753,38

Stan na 31.12.2018 r.

2019-09-16 10:46:06  Magdalena Jagieła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-16 10:47:45  Magdalena Jagieła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-16 12:25:41  Magdalena Jagieła

Pole category_id zmieniło wartość z '13519' na '13525'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1351913525
2019-09-16 13:15:44  Włodzimierz Kupijaj

Pole category_id zmieniło wartość z '13525' na '13519'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1352513519
2019-09-16 13:18:47  Włodzimierz Kupijaj

Pole category_id zmieniło wartość z '13519' na '44175'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1351944175
2016-06-20 21:49:07  beatatrepka beatatrepka

Utworzono artykuł 56587 o nazwie 'Majątek przedszkola'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste56587
user_idpuste1548315
resource_idpuste1099
namepusteMajątek przedszkola
category_idpuste13519
language_idpuste1
shortpustemajątek
fullpuste

Majątek:

-środki trwałe: 1 389.805,38

- pozostałe środki trwałe: 153.804,92

- księgozbiór: 1 531,44

- wartości niematerialne i prawne: 3 199,69

Stan na 20.01.2016r.

publishfrompuste2016-06-20 00:00:00
_activepuste1
slugpustemajatek-przedszkola

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się