Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-06-20 21:32:57  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrektor przedszkola</strong></p> <p> mgr Ewa Skiera</p> ' na '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Ewa Skiera</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> 1. Małgorzata Derezińska</p> <p> 2. Anna Jaskulska</p> <p> 3. Małgorzata Jędrzejak</p> <p> 4. Magdalena Kubiak</p> <p> 5. Lidia Otmianowska</p> <p> 6. Katarzyna Pawlicka - Kaleta</p> <p> 7. Danuta Piasecka</p> <p> 8. Dorota Seleta</p> <p> 9. Dorota Śledzik</p> <p> 10. Dorota Tadel</p> <p> 11. Beata Trepka</p> <p> 12. Elżbieta Wawrzyniak</p> <p> 13. Małgorzata Jędraszczyk - logopeda</p> <p> 14. Barbara Szymczak - zaj. korekcyjno - kompensacyjne</p> <p> 15. Kamila Walczak - język angielski</p> <p> 16. ks. Łukasz Zawidzki - katecheta</p> <p> <strong>Prezydium Rady Rodzic&oacute;w:</strong></p> <p> Przewodniczący - p. Małgorzata Bożek</p> <p> Zastępca przewodniczącego - p. Agata Jaziewicz</p> <p> Skarbnicy - p. Paulina Kocuj</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p. Ilona Sztucka</p> <p> Protok&oacute;lant - p. Eliza Ochotna</p> <p> Sekretarz - p. Sylwia Paczkowska</p> <p> Komisja rewizyjna - p. Izabela Tomalak,</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p. Honorata Kobylańska</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor przedszkola

mgr Ewa Skiera

Dyrektor przedszkola:

mgr Ewa Skiera

Rada Pedagogiczna:

1. Małgorzata Derezińska

2. Anna Jaskulska

3. Małgorzata Jędrzejak

4. Magdalena Kubiak

5. Lidia Otmianowska

6. Katarzyna Pawlicka - Kaleta

7. Danuta Piasecka

8. Dorota Seleta

9. Dorota Śledzik

10. Dorota Tadel

11. Beata Trepka

12. Elżbieta Wawrzyniak

13. Małgorzata Jędraszczyk - logopeda

14. Barbara Szymczak - zaj. korekcyjno - kompensacyjne

15. Kamila Walczak - język angielski

16. ks. Łukasz Zawidzki - katecheta

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący - p. Małgorzata Bożek

Zastępca przewodniczącego - p. Agata Jaziewicz

Skarbnicy - p. Paulina Kocuj

                     p. Ilona Sztucka

Protokólant - p. Eliza Ochotna

Sekretarz - p. Sylwia Paczkowska

Komisja rewizyjna - p. Izabela Tomalak,

                                    p. Honorata Kobylańska

2016-06-20 21:40:53  beatatrepka beatatrepka

Zmieniono nazwę z 'Dyrektor przedszkola' na 'Dyrektor i organy przedszkola'

Pole category_id zmieniło wartość z '13515' na '13514'

Pole short zmieniło wartość z 'Dyrektor przedszkola' na 'Dyrektor organy przedszkola'

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Ewa Skiera</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> 1. Małgorzata Derezińska</p> <p> 2. Anna Jaskulska</p> <p> 3. Małgorzata Jędrzejak</p> <p> 4. Magdalena Kubiak</p> <p> 5. Lidia Otmianowska</p> <p> 6. Katarzyna Pawlicka - Kaleta</p> <p> 7. Danuta Piasecka</p> <p> 8. Dorota Seleta</p> <p> 9. Dorota Śledzik</p> <p> 10. Dorota Tadel</p> <p> 11. Beata Trepka</p> <p> 12. Elżbieta Wawrzyniak</p> <p> 13. Małgorzata Jędraszczyk - logopeda</p> <p> 14. Barbara Szymczak - zaj. korekcyjno - kompensacyjne</p> <p> 15. Kamila Walczak - język angielski</p> <p> 16. ks. Łukasz Zawidzki - katecheta</p> <p> <strong>Prezydium Rady Rodzic&oacute;w:</strong></p> <p> Przewodniczący - p. Małgorzata Bożek</p> <p> Zastępca przewodniczącego - p. Agata Jaziewicz</p> <p> Skarbnicy - p. Paulina Kocuj</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p. Ilona Sztucka</p> <p> Protok&oacute;lant - p. Eliza Ochotna</p> <p> Sekretarz - p. Sylwia Paczkowska</p> <p> Komisja rewizyjna - p. Izabela Tomalak,</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p. Honorata Kobylańska</p> ' na '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Ewa Skiera</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> 1. Małgorzata Derezińska</p> <p> 2. Anna Jaskulska</p> <p> 3. Małgorzata Jędrzejak</p> <p> 4. Magdalena Kubiak</p> <p> 5. Lidia Otmianowska</p> <p> 6. Katarzyna Pawlicka - Kaleta</p> <p> 7. Danuta Piasecka</p> <p> 8. Dorota Seleta</p> <p> 9. Dorota Śledzik</p> <p> 10. Dorota Tadel</p> <p> 11. Beata Trepka</p> <p> 12. Elżbieta Wawrzyniak</p> <p> 13. Małgorzata Jędraszczyk - logopeda</p> <p> 14. Barbara Szymczak - zaj. korekcyjno - kompensacyjne</p> <p> 15. Kamila Walczak - język angielski</p> <p> 16. ks. Łukasz Zawidzki - katecheta</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Prezydium Rady Rodzic&oacute;w:</strong></p> <p> Przewodniczący - p. Małgorzata Bożek</p> <p> Zastępca przewodniczącego - p. Agata Jaziewicz</p> <p> Skarbnicy - p. Paulina Kocuj</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p. Ilona Sztucka</p> <p> Protok&oacute;lant - p. Eliza Ochotna</p> <p> Sekretarz - p. Sylwia Paczkowska</p> <p> Komisja rewizyjna - p. Izabela Tomalak,</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p. Honorata Kobylańska</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameDyrektor przedszkolaDyrektor i organy przedszkola
category_id1351513514
shortDyrektor przedszkolaDyrektor organy przedszkola
full

Dyrektor przedszkola:

mgr Ewa Skiera

Rada Pedagogiczna:

1. Małgorzata Derezińska

2. Anna Jaskulska

3. Małgorzata Jędrzejak

4. Magdalena Kubiak

5. Lidia Otmianowska

6. Katarzyna Pawlicka - Kaleta

7. Danuta Piasecka

8. Dorota Seleta

9. Dorota Śledzik

10. Dorota Tadel

11. Beata Trepka

12. Elżbieta Wawrzyniak

13. Małgorzata Jędraszczyk - logopeda

14. Barbara Szymczak - zaj. korekcyjno - kompensacyjne

15. Kamila Walczak - język angielski

16. ks. Łukasz Zawidzki - katecheta

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący - p. Małgorzata Bożek

Zastępca przewodniczącego - p. Agata Jaziewicz

Skarbnicy - p. Paulina Kocuj

                     p. Ilona Sztucka

Protokólant - p. Eliza Ochotna

Sekretarz - p. Sylwia Paczkowska

Komisja rewizyjna - p. Izabela Tomalak,

                                    p. Honorata Kobylańska

Dyrektor przedszkola:

mgr Ewa Skiera

 

Rada Pedagogiczna:

1. Małgorzata Derezińska

2. Anna Jaskulska

3. Małgorzata Jędrzejak

4. Magdalena Kubiak

5. Lidia Otmianowska

6. Katarzyna Pawlicka - Kaleta

7. Danuta Piasecka

8. Dorota Seleta

9. Dorota Śledzik

10. Dorota Tadel

11. Beata Trepka

12. Elżbieta Wawrzyniak

13. Małgorzata Jędraszczyk - logopeda

14. Barbara Szymczak - zaj. korekcyjno - kompensacyjne

15. Kamila Walczak - język angielski

16. ks. Łukasz Zawidzki - katecheta

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący - p. Małgorzata Bożek

Zastępca przewodniczącego - p. Agata Jaziewicz

Skarbnicy - p. Paulina Kocuj

                     p. Ilona Sztucka

Protokólant - p. Eliza Ochotna

Sekretarz - p. Sylwia Paczkowska

Komisja rewizyjna - p. Izabela Tomalak,

                                    p. Honorata Kobylańska

2016-10-06 20:52:46  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Ewa Skiera</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> 1. Małgorzata Derezińska</p> <p> 2. Anna Jaskulska</p> <p> 3. Małgorzata Jędrzejak</p> <p> 4. Magdalena Kubiak</p> <p> 5. Lidia Otmianowska</p> <p> 6. Katarzyna Pawlicka - Kaleta</p> <p> 7. Danuta Piasecka</p> <p> 8. Dorota Seleta</p> <p> 9. Dorota Śledzik</p> <p> 10. Dorota Tadel</p> <p> 11. Beata Trepka</p> <p> 12. Elżbieta Wawrzyniak</p> <p> 13. Małgorzata Jędraszczyk - logopeda</p> <p> 14. Barbara Szymczak - zaj. korekcyjno - kompensacyjne</p> <p> 15. Kamila Walczak - język angielski</p> <p> 16. ks. Łukasz Zawidzki - katecheta</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Prezydium Rady Rodzic&oacute;w:</strong></p> <p> Przewodniczący - p. Małgorzata Bożek</p> <p> Zastępca przewodniczącego - p. Agata Jaziewicz</p> <p> Skarbnicy - p. Paulina Kocuj</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p. Ilona Sztucka</p> <p> Protok&oacute;lant - p. Eliza Ochotna</p> <p> Sekretarz - p. Sylwia Paczkowska</p> <p> Komisja rewizyjna - p. Izabela Tomalak,</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; p. Honorata Kobylańska</p> ' na '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> 1. mgr Małgorzata Derezińska</p> <p> 2. mgr Justyna G&oacute;rna</p> <p> 3. mgr Agnieszka Grzybek</p> <p> 4. mgr Małgorzata Jędrzejak</p> <p> 5. mgr Magdalena Kubiak</p> <p> 6. mgr Lidia Otmianowska</p> <p> 7. mgr Katarzyna Pawlicka - Kaleta</p> <p> 8. mgr Danuta Piasecka</p> <p> 9. mgr Dorota Seleta</p> <p> 10. mgr Mirela Sikora</p> <p> 11. mgr Dorota Śledzik</p> <p> 12. Dorota Tadel</p> <p> 13. mgr Beata Trepka</p> <p> 14. Elżbieta Wawrzyniak</p> <p> 15. mgr Małgorzata Jędraszczyk - logopeda</p> <p> 16. mgr Barbara Szymczak - zaj. korekcyjno - kompensacyjne</p> <p> 17. mgr Natalia Jankowska - język angielski</p> <p> 18. ks. Łukasz Ciesielski - katecheta</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Skład Rady Rodzic&oacute;w:</strong></p> <p> Przewodnicząca - p. Małgorzata Bożek</p> <p> Zastępca przewodniczącej - p. Honorata Kobylańska</p> <p> Protokolant: p. Ilona Sztucka</p> <p> Skarbnik: p. Agnieszka Horyza</p> <p> Komisja rewizyjna - p. Lidia Pływaczyk, p. Agnieszka Pietrasik</p> <p> Członkowie Rady Rodzic&oacute;w: p. Katarzyna Kamienik, p. Sylwia Paczkowska</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor przedszkola:

mgr Ewa Skiera

 

Rada Pedagogiczna:

1. Małgorzata Derezińska

2. Anna Jaskulska

3. Małgorzata Jędrzejak

4. Magdalena Kubiak

5. Lidia Otmianowska

6. Katarzyna Pawlicka - Kaleta

7. Danuta Piasecka

8. Dorota Seleta

9. Dorota Śledzik

10. Dorota Tadel

11. Beata Trepka

12. Elżbieta Wawrzyniak

13. Małgorzata Jędraszczyk - logopeda

14. Barbara Szymczak - zaj. korekcyjno - kompensacyjne

15. Kamila Walczak - język angielski

16. ks. Łukasz Zawidzki - katecheta

 

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący - p. Małgorzata Bożek

Zastępca przewodniczącego - p. Agata Jaziewicz

Skarbnicy - p. Paulina Kocuj

                     p. Ilona Sztucka

Protokólant - p. Eliza Ochotna

Sekretarz - p. Sylwia Paczkowska

Komisja rewizyjna - p. Izabela Tomalak,

                                    p. Honorata Kobylańska

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

1. mgr Małgorzata Derezińska

2. mgr Justyna Górna

3. mgr Agnieszka Grzybek

4. mgr Małgorzata Jędrzejak

5. mgr Magdalena Kubiak

6. mgr Lidia Otmianowska

7. mgr Katarzyna Pawlicka - Kaleta

8. mgr Danuta Piasecka

9. mgr Dorota Seleta

10. mgr Mirela Sikora

11. mgr Dorota Śledzik

12. Dorota Tadel

13. mgr Beata Trepka

14. Elżbieta Wawrzyniak

15. mgr Małgorzata Jędraszczyk - logopeda

16. mgr Barbara Szymczak - zaj. korekcyjno - kompensacyjne

17. mgr Natalia Jankowska - język angielski

18. ks. Łukasz Ciesielski - katecheta

 

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - p. Małgorzata Bożek

Zastępca przewodniczącej - p. Honorata Kobylańska

Protokolant: p. Ilona Sztucka

Skarbnik: p. Agnieszka Horyza

Komisja rewizyjna - p. Lidia Pływaczyk, p. Agnieszka Pietrasik

Członkowie Rady Rodziców: p. Katarzyna Kamienik, p. Sylwia Paczkowska

2016-10-06 20:58:20  beatatrepka beatatrepka

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2016-06-09 00:00:00' na '2016-10-06 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishfrom2016-06-09 00:00:002016-10-06 00:00:00
2017-10-22 18:03:25  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> 1. mgr Małgorzata Derezińska</p> <p> 2. mgr Justyna G&oacute;rna</p> <p> 3. mgr Agnieszka Grzybek</p> <p> 4. mgr Małgorzata Jędrzejak</p> <p> 5. mgr Magdalena Kubiak</p> <p> 6. mgr Lidia Otmianowska</p> <p> 7. mgr Katarzyna Pawlicka - Kaleta</p> <p> 8. mgr Danuta Piasecka</p> <p> 9. mgr Dorota Seleta</p> <p> 10. mgr Mirela Sikora</p> <p> 11. mgr Dorota Śledzik</p> <p> 12. Dorota Tadel</p> <p> 13. mgr Beata Trepka</p> <p> 14. Elżbieta Wawrzyniak</p> <p> 15. mgr Małgorzata Jędraszczyk - logopeda</p> <p> 16. mgr Barbara Szymczak - zaj. korekcyjno - kompensacyjne</p> <p> 17. mgr Natalia Jankowska - język angielski</p> <p> 18. ks. Łukasz Ciesielski - katecheta</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Skład Rady Rodzic&oacute;w:</strong></p> <p> Przewodnicząca - p. Małgorzata Bożek</p> <p> Zastępca przewodniczącej - p. Honorata Kobylańska</p> <p> Protokolant: p. Ilona Sztucka</p> <p> Skarbnik: p. Agnieszka Horyza</p> <p> Komisja rewizyjna - p. Lidia Pływaczyk, p. Agnieszka Pietrasik</p> <p> Członkowie Rady Rodzic&oacute;w: p. Katarzyna Kamienik, p. Sylwia Paczkowska</p> ' na '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> 1. mgr Małgorzata Derezińska</p> <p> 2. mgr Anna Gąsiorek</p> <p> 3. mgr Agnieszka Grzybek</p> <p> 4. Anna Jaskulska</p> <p> 5. mgr Małgorzata Jędrzejak</p> <p> 6. mgr Agnieszka Kowalska</p> <p> 7. mgr Patrycja Kr&oacute;lak</p> <p> 8. mgr Magdalena Kubiak</p> <p> 9. mgr Lidia Otmianowska</p> <p> 10. mgr Katarzyna Pawlicka - Kaleta</p> <p> 11. mgr Danuta Piasecka</p> <p> 12. mgr Mirela Sikora</p> <p> 13. mgr Dorota Śledzik</p> <p> 14. Dorota Tadel</p> <p> 15. mgr Beata Trepka</p> <p> 16. mgr Ewelina Zarębska - Bączyk</p> <p> 17. mgr Małgorzata Jędraszczyk - logopeda</p> <p> 18. mgr Martyna Kubczyk - Kubacka - zaj. korekcyjno - kompensacyjne</p> <p> 19. mgr&nbsp; Magdalena Łopata - Dolata - język angielski</p> <p> 20. mgr Anna Stempniak&nbsp; - katechetka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Skład Rady Rodzic&oacute;w:</strong></p> <p> Przewodnicząca - p. Lidia Pływaczyk</p> <p> Zastępca przewodniczącej - p. Honorata Kobylańska</p> <p> Protokolant: p. Ilona Sztucka</p> <p> Skarbnik gł&oacute;wny : p. Agnieszka Horyza; członkowie: Anna Bęcka, Marta Kubiak</p> <p> Komisja rewizyjna - p. Bartosz Gajewski , p. Małgorzata Bożek</p> <p> Członkowie Rady Rodzic&oacute;w: p. Marzena Lewandowska, p. Marzena Sudolska, p. Beata Budna, p. Katarzyna Kamienik</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

1. mgr Małgorzata Derezińska

2. mgr Justyna Górna

3. mgr Agnieszka Grzybek

4. mgr Małgorzata Jędrzejak

5. mgr Magdalena Kubiak

6. mgr Lidia Otmianowska

7. mgr Katarzyna Pawlicka - Kaleta

8. mgr Danuta Piasecka

9. mgr Dorota Seleta

10. mgr Mirela Sikora

11. mgr Dorota Śledzik

12. Dorota Tadel

13. mgr Beata Trepka

14. Elżbieta Wawrzyniak

15. mgr Małgorzata Jędraszczyk - logopeda

16. mgr Barbara Szymczak - zaj. korekcyjno - kompensacyjne

17. mgr Natalia Jankowska - język angielski

18. ks. Łukasz Ciesielski - katecheta

 

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - p. Małgorzata Bożek

Zastępca przewodniczącej - p. Honorata Kobylańska

Protokolant: p. Ilona Sztucka

Skarbnik: p. Agnieszka Horyza

Komisja rewizyjna - p. Lidia Pływaczyk, p. Agnieszka Pietrasik

Członkowie Rady Rodziców: p. Katarzyna Kamienik, p. Sylwia Paczkowska

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

1. mgr Małgorzata Derezińska

2. mgr Anna Gąsiorek

3. mgr Agnieszka Grzybek

4. Anna Jaskulska

5. mgr Małgorzata Jędrzejak

6. mgr Agnieszka Kowalska

7. mgr Patrycja Królak

8. mgr Magdalena Kubiak

9. mgr Lidia Otmianowska

10. mgr Katarzyna Pawlicka - Kaleta

11. mgr Danuta Piasecka

12. mgr Mirela Sikora

13. mgr Dorota Śledzik

14. Dorota Tadel

15. mgr Beata Trepka

16. mgr Ewelina Zarębska - Bączyk

17. mgr Małgorzata Jędraszczyk - logopeda

18. mgr Martyna Kubczyk - Kubacka - zaj. korekcyjno - kompensacyjne

19. mgr  Magdalena Łopata - Dolata - język angielski

20. mgr Anna Stempniak  - katechetka

 

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - p. Lidia Pływaczyk

Zastępca przewodniczącej - p. Honorata Kobylańska

Protokolant: p. Ilona Sztucka

Skarbnik główny : p. Agnieszka Horyza; członkowie: Anna Bęcka, Marta Kubiak

Komisja rewizyjna - p. Bartosz Gajewski , p. Małgorzata Bożek

Członkowie Rady Rodziców: p. Marzena Lewandowska, p. Marzena Sudolska, p. Beata Budna, p. Katarzyna Kamienik

2018-05-25 10:41:53  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> 1. mgr Małgorzata Derezińska</p> <p> 2. mgr Anna Gąsiorek</p> <p> 3. mgr Agnieszka Grzybek</p> <p> 4. Anna Jaskulska</p> <p> 5. mgr Małgorzata Jędrzejak</p> <p> 6. mgr Agnieszka Kowalska</p> <p> 7. mgr Patrycja Kr&oacute;lak</p> <p> 8. mgr Magdalena Kubiak</p> <p> 9. mgr Lidia Otmianowska</p> <p> 10. mgr Katarzyna Pawlicka - Kaleta</p> <p> 11. mgr Danuta Piasecka</p> <p> 12. mgr Mirela Sikora</p> <p> 13. mgr Dorota Śledzik</p> <p> 14. Dorota Tadel</p> <p> 15. mgr Beata Trepka</p> <p> 16. mgr Ewelina Zarębska - Bączyk</p> <p> 17. mgr Małgorzata Jędraszczyk - logopeda</p> <p> 18. mgr Martyna Kubczyk - Kubacka - zaj. korekcyjno - kompensacyjne</p> <p> 19. mgr&nbsp; Magdalena Łopata - Dolata - język angielski</p> <p> 20. mgr Anna Stempniak&nbsp; - katechetka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Skład Rady Rodzic&oacute;w:</strong></p> <p> Przewodnicząca - p. Lidia Pływaczyk</p> <p> Zastępca przewodniczącej - p. Honorata Kobylańska</p> <p> Protokolant: p. Ilona Sztucka</p> <p> Skarbnik gł&oacute;wny : p. Agnieszka Horyza; członkowie: Anna Bęcka, Marta Kubiak</p> <p> Komisja rewizyjna - p. Bartosz Gajewski , p. Małgorzata Bożek</p> <p> Członkowie Rady Rodzic&oacute;w: p. Marzena Lewandowska, p. Marzena Sudolska, p. Beata Budna, p. Katarzyna Kamienik</p> ' na '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> 1. mgr Małgorzata Derezińska</p> <p> 2. mgr Anna Gąsiorek</p> <p> 3. mgr Agnieszka Grzybek</p> <p> 4. Anna Jaskulska</p> <p> 5. mgr Małgorzata Jędrzejak</p> <p> 6. mgr Agnieszka Kowalska</p> <p> 7. mgr Patrycja Kr&oacute;lak</p> <p> 8. mgr Magdalena Kubiak</p> <p> 9. mgr Lidia Otmianowska</p> <p> 10. mgr Katarzyna Pawlicka - Kaleta</p> <p> 11. mgr Danuta Piasecka</p> <p> 12. mgr Mirela Sikora</p> <p> 13. mgr Dorota Śledzik</p> <p> 14. Dorota Tadel</p> <p> 15. mgr Beata Trepka</p> <p> 16. mgr Ewelina Zarębska - Bączyk</p> <p> 17. mgr Małgorzata Jędraszczyk - logopeda</p> <p> 18. mgr Martyna Kubczyk - Kubacka - zaj. korekcyjno - kompensacyjne</p> <p> 19. mgr&nbsp; Magdalena Łopata - Dolata - język angielski</p> <p> 20. mgr Anna Stempniak&nbsp; - katechetka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W skład Rady Rodzic&oacute;w wchodzą:</strong></p> <p> - Przewodnicząca</p> <p> - Zastępca przewodniczącej</p> <p> - Protokolant:</p> <p> - Skarbnik gł&oacute;wny</p> <p> - Komisja rewizyjna</p> <p> - pozostali Członkowie Rady Rodzic&oacute;w</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

1. mgr Małgorzata Derezińska

2. mgr Anna Gąsiorek

3. mgr Agnieszka Grzybek

4. Anna Jaskulska

5. mgr Małgorzata Jędrzejak

6. mgr Agnieszka Kowalska

7. mgr Patrycja Królak

8. mgr Magdalena Kubiak

9. mgr Lidia Otmianowska

10. mgr Katarzyna Pawlicka - Kaleta

11. mgr Danuta Piasecka

12. mgr Mirela Sikora

13. mgr Dorota Śledzik

14. Dorota Tadel

15. mgr Beata Trepka

16. mgr Ewelina Zarębska - Bączyk

17. mgr Małgorzata Jędraszczyk - logopeda

18. mgr Martyna Kubczyk - Kubacka - zaj. korekcyjno - kompensacyjne

19. mgr  Magdalena Łopata - Dolata - język angielski

20. mgr Anna Stempniak  - katechetka

 

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - p. Lidia Pływaczyk

Zastępca przewodniczącej - p. Honorata Kobylańska

Protokolant: p. Ilona Sztucka

Skarbnik główny : p. Agnieszka Horyza; członkowie: Anna Bęcka, Marta Kubiak

Komisja rewizyjna - p. Bartosz Gajewski , p. Małgorzata Bożek

Członkowie Rady Rodziców: p. Marzena Lewandowska, p. Marzena Sudolska, p. Beata Budna, p. Katarzyna Kamienik

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

1. mgr Małgorzata Derezińska

2. mgr Anna Gąsiorek

3. mgr Agnieszka Grzybek

4. Anna Jaskulska

5. mgr Małgorzata Jędrzejak

6. mgr Agnieszka Kowalska

7. mgr Patrycja Królak

8. mgr Magdalena Kubiak

9. mgr Lidia Otmianowska

10. mgr Katarzyna Pawlicka - Kaleta

11. mgr Danuta Piasecka

12. mgr Mirela Sikora

13. mgr Dorota Śledzik

14. Dorota Tadel

15. mgr Beata Trepka

16. mgr Ewelina Zarębska - Bączyk

17. mgr Małgorzata Jędraszczyk - logopeda

18. mgr Martyna Kubczyk - Kubacka - zaj. korekcyjno - kompensacyjne

19. mgr  Magdalena Łopata - Dolata - język angielski

20. mgr Anna Stempniak  - katechetka

 

W skład Rady Rodziców wchodzą:

- Przewodnicząca

- Zastępca przewodniczącej

- Protokolant:

- Skarbnik główny

- Komisja rewizyjna

- pozostali Członkowie Rady Rodziców

2018-10-10 12:33:25  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> 1. mgr Małgorzata Derezińska</p> <p> 2. mgr Anna Gąsiorek</p> <p> 3. mgr Agnieszka Grzybek</p> <p> 4. Anna Jaskulska</p> <p> 5. mgr Małgorzata Jędrzejak</p> <p> 6. mgr Agnieszka Kowalska</p> <p> 7. mgr Patrycja Kr&oacute;lak</p> <p> 8. mgr Magdalena Kubiak</p> <p> 9. mgr Lidia Otmianowska</p> <p> 10. mgr Katarzyna Pawlicka - Kaleta</p> <p> 11. mgr Danuta Piasecka</p> <p> 12. mgr Mirela Sikora</p> <p> 13. mgr Dorota Śledzik</p> <p> 14. Dorota Tadel</p> <p> 15. mgr Beata Trepka</p> <p> 16. mgr Ewelina Zarębska - Bączyk</p> <p> 17. mgr Małgorzata Jędraszczyk - logopeda</p> <p> 18. mgr Martyna Kubczyk - Kubacka - zaj. korekcyjno - kompensacyjne</p> <p> 19. mgr&nbsp; Magdalena Łopata - Dolata - język angielski</p> <p> 20. mgr Anna Stempniak&nbsp; - katechetka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>W skład Rady Rodzic&oacute;w wchodzą:</strong></p> <p> - Przewodnicząca</p> <p> - Zastępca przewodniczącej</p> <p> - Protokolant:</p> <p> - Skarbnik gł&oacute;wny</p> <p> - Komisja rewizyjna</p> <p> - pozostali Członkowie Rady Rodzic&oacute;w</p> ' na '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, kt&oacute;ry jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</p> <p> W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:</p> <p> - 9 nauczycieli dyplomowanych</p> <p> - 6 nauczycieli mianowanych</p> <p> - 5 nauczycieli kontraktowych</p> <p> - 3 nauczycieli stażyst&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Rodzic&oacute;w </strong></p> <p> Rada Rodzic&oacute;w reprezentuje wszystkich rodzic&oacute;w dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośr&oacute;d kt&oacute;rych powołany został Zarząd Rady Rodzic&oacute;w w następującycm składzie:</p> <p> - Przewodnicząca</p> <p> - Zastępca przewodniczącej</p> <p> - Protokolant</p> <p> - Skarbnik gł&oacute;wny</p> <p> - Komisja rewizyjna</p> <p> - pozostali Członkowie Rady Rodzic&oacute;w</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

1. mgr Małgorzata Derezińska

2. mgr Anna Gąsiorek

3. mgr Agnieszka Grzybek

4. Anna Jaskulska

5. mgr Małgorzata Jędrzejak

6. mgr Agnieszka Kowalska

7. mgr Patrycja Królak

8. mgr Magdalena Kubiak

9. mgr Lidia Otmianowska

10. mgr Katarzyna Pawlicka - Kaleta

11. mgr Danuta Piasecka

12. mgr Mirela Sikora

13. mgr Dorota Śledzik

14. Dorota Tadel

15. mgr Beata Trepka

16. mgr Ewelina Zarębska - Bączyk

17. mgr Małgorzata Jędraszczyk - logopeda

18. mgr Martyna Kubczyk - Kubacka - zaj. korekcyjno - kompensacyjne

19. mgr  Magdalena Łopata - Dolata - język angielski

20. mgr Anna Stempniak  - katechetka

 

W skład Rady Rodziców wchodzą:

- Przewodnicząca

- Zastępca przewodniczącej

- Protokolant:

- Skarbnik główny

- Komisja rewizyjna

- pozostali Członkowie Rady Rodziców

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 6 nauczycieli mianowanych

- 5 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli stażystów

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośród których powołany został Zarząd Rady Rodziców w następującycm składzie:

- Przewodnicząca

- Zastępca przewodniczącej

- Protokolant

- Skarbnik główny

- Komisja rewizyjna

- pozostali Członkowie Rady Rodziców

2018-10-10 12:43:50  beatatrepka beatatrepka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2018-10-10 16:31:45  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, kt&oacute;ry jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</p> <p> W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:</p> <p> - 9 nauczycieli dyplomowanych</p> <p> - 6 nauczycieli mianowanych</p> <p> - 5 nauczycieli kontraktowych</p> <p> - 3 nauczycieli stażyst&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Rodzic&oacute;w </strong></p> <p> Rada Rodzic&oacute;w reprezentuje wszystkich rodzic&oacute;w dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośr&oacute;d kt&oacute;rych powołany został Zarząd Rady Rodzic&oacute;w w następującycm składzie:</p> <p> - Przewodnicząca</p> <p> - Zastępca przewodniczącej</p> <p> - Protokolant</p> <p> - Skarbnik gł&oacute;wny</p> <p> - Komisja rewizyjna</p> <p> - pozostali Członkowie Rady Rodzic&oacute;w</p> ' na '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, kt&oacute;ry jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</p> <p> W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:</p> <p> - 9 nauczycieli dyplomowanych</p> <p> - 6 nauczycieli mianowanych</p> <p> - 5 nauczycieli kontraktowych</p> <p> - 3 nauczycieli stażyst&oacute;w</p> <p> Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 10</p> <p> <strong>Rada Rodzic&oacute;w </strong></p> <p> Rada Rodzic&oacute;w reprezentuje wszystkich rodzic&oacute;w dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośr&oacute;d kt&oacute;rych powołany został Zarząd Rady Rodzic&oacute;w w następującycm składzie:</p> <p> - Przewodnicząca</p> <p> - Zastępca przewodniczącej</p> <p> - Protokolant</p> <p> - Skarbnik gł&oacute;wny</p> <p> - Komisja rewizyjna</p> <p> - pozostali Członkowie Rady Rodzic&oacute;w</p> <p> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times\ new\ roman, times, serif;">Zasady działania Rady Rodzic&oacute;w określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</span></span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 6 nauczycieli mianowanych

- 5 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli stażystów

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośród których powołany został Zarząd Rady Rodziców w następującycm składzie:

- Przewodnicząca

- Zastępca przewodniczącej

- Protokolant

- Skarbnik główny

- Komisja rewizyjna

- pozostali Członkowie Rady Rodziców

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 6 nauczycieli mianowanych

- 5 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli stażystów

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 10

Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośród których powołany został Zarząd Rady Rodziców w następującycm składzie:

- Przewodnicząca

- Zastępca przewodniczącej

- Protokolant

- Skarbnik główny

- Komisja rewizyjna

- pozostali Członkowie Rady Rodziców

Zasady działania Rady Rodziców określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

11  2018-10-10 16:46:32  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, kt&oacute;ry jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</p> <p> W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:</p> <p> - 9 nauczycieli dyplomowanych</p> <p> - 6 nauczycieli mianowanych</p> <p> - 5 nauczycieli kontraktowych</p> <p> - 3 nauczycieli stażyst&oacute;w</p> <p> Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 10</p> <p> <strong>Rada Rodzic&oacute;w </strong></p> <p> Rada Rodzic&oacute;w reprezentuje wszystkich rodzic&oacute;w dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośr&oacute;d kt&oacute;rych powołany został Zarząd Rady Rodzic&oacute;w w następującycm składzie:</p> <p> - Przewodnicząca</p> <p> - Zastępca przewodniczącej</p> <p> - Protokolant</p> <p> - Skarbnik gł&oacute;wny</p> <p> - Komisja rewizyjna</p> <p> - pozostali Członkowie Rady Rodzic&oacute;w</p> <p> <span style="font-size: 0.8em"><span style="font-size:1.25em;"><span style="font-family: times\ new\ roman, times, serif;">Zasady działania Rady Rodzic&oacute;w określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</span></span></span></p> ' na '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, kt&oacute;ry jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</p> <p> W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:</p> <p> - 9 nauczycieli dyplomowanych</p> <p> - 6 nauczycieli mianowanych</p> <p> - 5 nauczycieli kontraktowych</p> <p> - 3 nauczycieli stażyst&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 10</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Rodzic&oacute;w </strong></p> <p> Rada Rodzic&oacute;w reprezentuje wszystkich rodzic&oacute;w dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośr&oacute;d kt&oacute;rych powołany został Zarząd Rady Rodzic&oacute;w w następującycm składzie:</p> <p> - Przewodnicząca</p> <p> - Zastępca przewodniczącej</p> <p> - Protokolant</p> <p> - Skarbnik gł&oacute;wny</p> <p> - Komisja rewizyjna</p> <p> - pozostali Członkowie Rady Rodzic&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zasady działania Rady Rodzic&oacute;w określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 6 nauczycieli mianowanych

- 5 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli stażystów

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 10

Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośród których powołany został Zarząd Rady Rodziców w następującycm składzie:

- Przewodnicząca

- Zastępca przewodniczącej

- Protokolant

- Skarbnik główny

- Komisja rewizyjna

- pozostali Członkowie Rady Rodziców

Zasady działania Rady Rodziców określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 6 nauczycieli mianowanych

- 5 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 10

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośród których powołany został Zarząd Rady Rodziców w następującycm składzie:

- Przewodnicząca

- Zastępca przewodniczącej

- Protokolant

- Skarbnik główny

- Komisja rewizyjna

- pozostali Członkowie Rady Rodziców

 

Zasady działania Rady Rodziców określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

 

12  2018-10-10 20:11:54  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, kt&oacute;ry jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</p> <p> W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:</p> <p> - 9 nauczycieli dyplomowanych</p> <p> - 6 nauczycieli mianowanych</p> <p> - 5 nauczycieli kontraktowych</p> <p> - 3 nauczycieli stażyst&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 10</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Rodzic&oacute;w </strong></p> <p> Rada Rodzic&oacute;w reprezentuje wszystkich rodzic&oacute;w dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośr&oacute;d kt&oacute;rych powołany został Zarząd Rady Rodzic&oacute;w w następującycm składzie:</p> <p> - Przewodnicząca</p> <p> - Zastępca przewodniczącej</p> <p> - Protokolant</p> <p> - Skarbnik gł&oacute;wny</p> <p> - Komisja rewizyjna</p> <p> - pozostali Członkowie Rady Rodzic&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zasady działania Rady Rodzic&oacute;w określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, kt&oacute;ry jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</p> <p> W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:</p> <p> - 9 nauczycieli dyplomowanych</p> <p> - 6 nauczycieli mianowanych</p> <p> - 5 nauczycieli kontraktowych</p> <p> - 3 nauczycieli stażyst&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Rodzic&oacute;w </strong></p> <p> Rada Rodzic&oacute;w reprezentuje wszystkich rodzic&oacute;w dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośr&oacute;d kt&oacute;rych powołany został Zarząd Rady Rodzic&oacute;w w następującycm składzie:</p> <p> - Przewodnicząca</p> <p> - Zastępca przewodniczącej</p> <p> - Protokolant</p> <p> - Skarbnik gł&oacute;wny</p> <p> - Komisja rewizyjna</p> <p> - pozostali Członkowie Rady Rodzic&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zasady działania Rady Rodzic&oacute;w określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 6 nauczycieli mianowanych

- 5 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 10

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośród których powołany został Zarząd Rady Rodziców w następującycm składzie:

- Przewodnicząca

- Zastępca przewodniczącej

- Protokolant

- Skarbnik główny

- Komisja rewizyjna

- pozostali Członkowie Rady Rodziców

 

Zasady działania Rady Rodziców określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

 

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 6 nauczycieli mianowanych

- 5 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośród których powołany został Zarząd Rady Rodziców w następującycm składzie:

- Przewodnicząca

- Zastępca przewodniczącej

- Protokolant

- Skarbnik główny

- Komisja rewizyjna

- pozostali Członkowie Rady Rodziców

 

Zasady działania Rady Rodziców określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

 

13  2019-08-20 11:06:28  Magdalena Jagieła

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrektor przedszkola:</strong></p> <p> mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Pedagogiczna:</strong></p> <p> W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, kt&oacute;ry jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</p> <p> W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:</p> <p> - 9 nauczycieli dyplomowanych</p> <p> - 6 nauczycieli mianowanych</p> <p> - 5 nauczycieli kontraktowych</p> <p> - 3 nauczycieli stażyst&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rada Rodzic&oacute;w </strong></p> <p> Rada Rodzic&oacute;w reprezentuje wszystkich rodzic&oacute;w dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośr&oacute;d kt&oacute;rych powołany został Zarząd Rady Rodzic&oacute;w w następującycm składzie:</p> <p> - Przewodnicząca</p> <p> - Zastępca przewodniczącej</p> <p> - Protokolant</p> <p> - Skarbnik gł&oacute;wny</p> <p> - Komisja rewizyjna</p> <p> - pozostali Członkowie Rady Rodzic&oacute;w</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zasady działania Rady Rodzic&oacute;w określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <a href="https://pp15.bip.gov.pl/dyrektor-przedszkola/56586_dyrektor-przedszkola.html"><strong>Dyrektor przedszkola</strong></a></p> <p> <a href="https://pp15.bip.gov.pl/rada-pedagogiczna/rada-pedagogiczna.html"><strong>Rada Pedagogiczna</strong></a></p> <p> <a href="https://pp15.bip.gov.pl/rada-rodzciow/rada-rodzicow.html"><strong>Rada Rodzic&oacute;w </strong></a></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor przedszkola:

mgr Małgorzata Olejniczak - Hyla

 

Rada Pedagogiczna:

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 6 nauczycieli mianowanych

- 5 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców reprezentuje wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzą ją przedstawiciele rad grupowych spośród których powołany został Zarząd Rady Rodziców w następującycm składzie:

- Przewodnicząca

- Zastępca przewodniczącej

- Protokolant

- Skarbnik główny

- Komisja rewizyjna

- pozostali Członkowie Rady Rodziców

 

Zasady działania Rady Rodziców określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

 

Dyrektor przedszkola

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

 

2016-06-09 18:49:54  beatatrepka beatatrepka

Utworzono artykuł 55631 o nazwie 'Dyrektor przedszkola'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste55631
user_idpuste1548315
resource_idpuste1099
namepusteDyrektor przedszkola
category_idpuste13515
language_idpuste1
shortpusteDyrektor przedszkola
fullpuste

Dyrektor przedszkola

mgr Ewa Skiera

publishfrompuste2016-06-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustedyrektor-przedszkola

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się