Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-16 11:14:14  Magdalena Jagieła

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size: 0.8em">W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, kt&oacute;ry jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 9 nauczycieli dyplomowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 6 nauczycieli mianowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 5 nauczycieli kontraktowych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 3 nauczycieli stażyst&oacute;w</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</span></p> ' na '<p> <span style="font-size: 0.8em">W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, kt&oacute;ry jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 8 nauczycieli dyplomowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 8 nauczycieli mianowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 3 nauczycieli kontraktowych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 2 nauczycieli stażyst&oacute;w</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 6 nauczycieli mianowanych

- 5 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:

- 8 nauczycieli dyplomowanych

- 8 nauczycieli mianowanych

- 3 nauczycieli kontraktowych

- 2 nauczycieli stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

2019-11-14 10:28:24  Magdalena Jagieła

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size: 0.8em">W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, kt&oacute;ry jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 8 nauczycieli dyplomowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 8 nauczycieli mianowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 3 nauczycieli kontraktowych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 2 nauczycieli stażyst&oacute;w</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</span></p> ' na '<p> <span style="font-size: 0.8em">W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 8 nauczycieli dyplomowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 8 nauczycieli mianowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 3 nauczycieli kontraktowych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 3 nauczycieli stażyst&oacute;w</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:

- 8 nauczycieli dyplomowanych

- 8 nauczycieli mianowanych

- 3 nauczycieli kontraktowych

- 2 nauczycieli stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:

- 8 nauczycieli dyplomowanych

- 8 nauczycieli mianowanych

- 3 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

2019-11-27 12:34:44  Magdalena Jagieła

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size: 0.8em">W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 8 nauczycieli dyplomowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 8 nauczycieli mianowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 3 nauczycieli kontraktowych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 3 nauczycieli stażyst&oacute;w</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</span></p> ' na '<p> <span style="font-size: 0.8em">W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 8 nauczycieli dyplomowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 8 nauczycieli mianowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 3 nauczycieli kontraktowych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 4 nauczycieli stażyst&oacute;w</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:

- 8 nauczycieli dyplomowanych

- 8 nauczycieli mianowanych

- 3 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:

- 8 nauczycieli dyplomowanych

- 8 nauczycieli mianowanych

- 3 nauczycieli kontraktowych

- 4 nauczycieli stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

2019-11-27 12:36:20  Magdalena Jagieła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-12-18 12:03:50  Magdalena Jagieła

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size: 0.8em">W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 8 nauczycieli dyplomowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 8 nauczycieli mianowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 3 nauczycieli kontraktowych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 4 nauczycieli stażyst&oacute;w</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</span></p> ' na '<p> <span style="font-size: 0.8em">W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 9 nauczycieli dyplomowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 7 nauczycieli mianowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 6 nauczycieli kontraktowych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 1 nauczyciel stażyst&oacute;w</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:

- 8 nauczycieli dyplomowanych

- 8 nauczycieli mianowanych

- 3 nauczycieli kontraktowych

- 4 nauczycieli stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 7 nauczycieli mianowanych

- 6 nauczycieli kontraktowych

- 1 nauczyciel stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

2019-12-18 12:04:39  Magdalena Jagieła

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size: 0.8em">W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 9 nauczycieli dyplomowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 7 nauczycieli mianowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 6 nauczycieli kontraktowych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 1 nauczyciel stażyst&oacute;w</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</span></p> ' na '<p> <span style="font-size: 0.8em">W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w plac&oacute;wce.</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 9 nauczycieli dyplomowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 7 nauczycieli mianowanych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 6 nauczycieli kontraktowych</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">- 1 nauczyciel stażysta</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 0.8em">Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 7 nauczycieli mianowanych

- 6 nauczycieli kontraktowych

- 1 nauczyciel stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 7 nauczycieli mianowanych

- 6 nauczycieli kontraktowych

- 1 nauczyciel stażysta

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

2019-08-20 11:02:40  Magdalena Jagieła

Utworzono artykuł 249692 o nazwie 'Rada Pedagogiczna'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste249692
user_idpuste2502574
resource_idpuste1099
namepusteRada Pedagogiczna
category_idpuste43571
language_idpuste1
shortpusterp
fullpuste

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor, który jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2018/2019 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 6 nauczycieli mianowanych

- 5 nauczycieli kontraktowych

- 3 nauczycieli stażystów

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15

publishfrompuste2019-08-20 00:00:00
_activepuste1
slugpusterada-pedagogiczna

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się