Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-19 11:36:06  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> Kontrole w Publicznym Przedszkolu nr 15</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>KONTROLE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM</strong></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:56px;"> <p> <strong>L.p.</strong></p> </td> <td style="width:113px;"> <p> <strong>Termin</strong></p> </td> <td style="width:255px;"> <p> <strong>Cel kontroli</strong></p> </td> <td style="width:350px;"> <p> <strong>Instytucja kontrolująca </strong></p> </td> <td style="width:158px;"> <p> <strong>Dokumenty</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 1.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 12.12.2016</p> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola stanu sanitarnego</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 2.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 03.03.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola z czynności kontrolno-&nbsp; rozpoznawczych</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 3.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 22.06.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola dotycząca stanu sanitarno &ndash; higienicznego przedszkola</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Powiatowa Stacja Sanitarno &ndash; Epidemiologiczna</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 4.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 22.06.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Ocena Realizacji Interwencji Programowej&nbsp; &bdquo;Moje dziecko Idzie do Szkoły&rdquo;</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z wizytacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 5.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 27.09.2018</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Program Przedszkolny Edukacji Antynikotynowej &bdquo;Czyste Powietrze Wok&oacute;ł Nas&rdquo;</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z wizytacji</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Kontrole w Publicznym Przedszkolu nr 15

 

KONTROLE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

L.p.

Termin

Cel kontroli

Instytucja kontrolująca

Dokumenty

1.

12.12.2016

 

Kontrola stanu sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół kontroli

2.

03.03.2017

Kontrola z czynności kontrolno-  rozpoznawczych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

Protokół kontroli

3.

22.06.2017

Kontrola dotycząca stanu sanitarno – higienicznego przedszkola

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Protokół kontroli

4.

22.06.2017

Ocena Realizacji Interwencji Programowej  „Moje dziecko Idzie do Szkoły”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół z wizytacji

5.

27.09.2018

Program Przedszkolny Edukacji Antynikotynowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół z wizytacji

 

2018-11-19 11:43:34  beatatrepka beatatrepka

Pole category_id zmieniło wartość z '13525' na '13521'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1352513521
2018-11-22 12:05:03  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>KONTROLE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM</strong></p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:56px;"> <p> <strong>L.p.</strong></p> </td> <td style="width:113px;"> <p> <strong>Termin</strong></p> </td> <td style="width:255px;"> <p> <strong>Cel kontroli</strong></p> </td> <td style="width:350px;"> <p> <strong>Instytucja kontrolująca </strong></p> </td> <td style="width:158px;"> <p> <strong>Dokumenty</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 1.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 12.12.2016</p> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola stanu sanitarnego</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 2.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 03.03.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola z czynności kontrolno-&nbsp; rozpoznawczych</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 3.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 22.06.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola dotycząca stanu sanitarno &ndash; higienicznego przedszkola</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Powiatowa Stacja Sanitarno &ndash; Epidemiologiczna</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 4.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 22.06.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Ocena Realizacji Interwencji Programowej&nbsp; &bdquo;Moje dziecko Idzie do Szkoły&rdquo;</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z wizytacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 5.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 27.09.2018</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Program Przedszkolny Edukacji Antynikotynowej &bdquo;Czyste Powietrze Wok&oacute;ł Nas&rdquo;</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z wizytacji</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>KONTROLE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:56px;"> <p> <strong>L.p.</strong></p> </td> <td style="width:113px;"> <p> <strong>Termin</strong></p> </td> <td style="width:255px;"> <p> <strong>Cel kontroli</strong></p> </td> <td style="width:350px;"> <p> <strong>Instytucja kontrolująca </strong></p> </td> <td style="width:158px;"> <p> <strong>Dokumenty</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 1.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 12.12.2016</p> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola stanu sanitarnego</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 2.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 03.03.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola z czynności kontrolno-&nbsp; rozpoznawczych</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 3.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 22.06.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola dotycząca stanu sanitarno &ndash; higienicznego przedszkola</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Powiatowa Stacja Sanitarno &ndash; Epidemiologiczna</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 4.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 22.06.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Ocena Realizacji Interwencji Programowej&nbsp; &bdquo;Moje dziecko Idzie do Szkoły&rdquo;</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z wizytacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 5.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 27.09.2018</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Program Przedszkolny Edukacji Antynikotynowej &bdquo;Czyste Powietrze Wok&oacute;ł Nas&rdquo;</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z wizytacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 6.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 21.11.2018</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Blok żywieniowy</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 7.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 21.11.2018</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola dotycząca stanu sanitarno &ndash; higienicznego przedszkola</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Powiatowa Stacja Sanitarno &ndash; Epidemiologiczna</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z kontroli</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

KONTROLE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

L.p.

Termin

Cel kontroli

Instytucja kontrolująca

Dokumenty

1.

12.12.2016

 

Kontrola stanu sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół kontroli

2.

03.03.2017

Kontrola z czynności kontrolno-  rozpoznawczych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

Protokół kontroli

3.

22.06.2017

Kontrola dotycząca stanu sanitarno – higienicznego przedszkola

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Protokół kontroli

4.

22.06.2017

Ocena Realizacji Interwencji Programowej  „Moje dziecko Idzie do Szkoły”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół z wizytacji

5.

27.09.2018

Program Przedszkolny Edukacji Antynikotynowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół z wizytacji

 

 

KONTROLE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

 

L.p.

Termin

Cel kontroli

Instytucja kontrolująca

Dokumenty

1.

12.12.2016

 

Kontrola stanu sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół kontroli

2.

03.03.2017

Kontrola z czynności kontrolno-  rozpoznawczych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

Protokół kontroli

3.

22.06.2017

Kontrola dotycząca stanu sanitarno – higienicznego przedszkola

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Protokół kontroli

4.

22.06.2017

Ocena Realizacji Interwencji Programowej  „Moje dziecko Idzie do Szkoły”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół z wizytacji

5.

27.09.2018

Program Przedszkolny Edukacji Antynikotynowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół z wizytacji

6.

21.11.2018

Blok żywieniowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół z kontroli

7.

21.11.2018

Kontrola dotycząca stanu sanitarno – higienicznego przedszkola

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Protokół z kontroli

 

2019-03-27 08:54:05  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>KONTROLE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:56px;"> <p> <strong>L.p.</strong></p> </td> <td style="width:113px;"> <p> <strong>Termin</strong></p> </td> <td style="width:255px;"> <p> <strong>Cel kontroli</strong></p> </td> <td style="width:350px;"> <p> <strong>Instytucja kontrolująca </strong></p> </td> <td style="width:158px;"> <p> <strong>Dokumenty</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 1.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 12.12.2016</p> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola stanu sanitarnego</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 2.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 03.03.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola z czynności kontrolno-&nbsp; rozpoznawczych</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 3.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 22.06.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola dotycząca stanu sanitarno &ndash; higienicznego przedszkola</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Powiatowa Stacja Sanitarno &ndash; Epidemiologiczna</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 4.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 22.06.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Ocena Realizacji Interwencji Programowej&nbsp; &bdquo;Moje dziecko Idzie do Szkoły&rdquo;</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z wizytacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 5.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 27.09.2018</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Program Przedszkolny Edukacji Antynikotynowej &bdquo;Czyste Powietrze Wok&oacute;ł Nas&rdquo;</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z wizytacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 6.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 21.11.2018</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Blok żywieniowy</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 7.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 21.11.2018</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola dotycząca stanu sanitarno &ndash; higienicznego przedszkola</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Powiatowa Stacja Sanitarno &ndash; Epidemiologiczna</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z kontroli</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>KONTROLE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:56px;"> <p> <strong>L.p.</strong></p> </td> <td style="width:113px;"> <p> <strong>Termin</strong></p> </td> <td style="width:255px;"> <p> <strong>Cel kontroli</strong></p> </td> <td style="width:350px;"> <p> <strong>Instytucja kontrolująca </strong></p> </td> <td style="width:158px;"> <p> <strong>Dokumenty</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 1.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 12.12.2016</p> <p> &nbsp;</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola stanu sanitarnego</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 2.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 03.03.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola z czynności kontrolno-&nbsp; rozpoznawczych</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 3.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 22.06.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola dotycząca stanu sanitarno &ndash; higienicznego przedszkola</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Powiatowa Stacja Sanitarno &ndash; Epidemiologiczna</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 4.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 22.06.2017</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Ocena Realizacji Interwencji Programowej&nbsp; &bdquo;Moje dziecko Idzie do Szkoły&rdquo;</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z wizytacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 5.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 27.09.2018</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Program Przedszkolny Edukacji Antynikotynowej &bdquo;Czyste Powietrze Wok&oacute;ł Nas&rdquo;</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł z wizytacji</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 6.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 21.11.2018</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Blok żywieniowy</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł &nbsp;kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 7.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 21.11.2018</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Kontrola dotycząca stanu sanitarno &ndash; higienicznego przedszkola</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Powiatowa Stacja Sanitarno &ndash; Epidemiologiczna</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł &nbsp;kontroli</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:56px;"> <p> 8.</p> </td> <td style="width:113px;"> <p> 26.03.2019</p> </td> <td style="width:255px;"> <p> Blok żywieniowy</p> </td> <td style="width:350px;"> <p> Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny</p> </td> <td style="width:158px;"> <p> Protok&oacute;ł kontroli</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

KONTROLE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

 

L.p.

Termin

Cel kontroli

Instytucja kontrolująca

Dokumenty

1.

12.12.2016

 

Kontrola stanu sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół kontroli

2.

03.03.2017

Kontrola z czynności kontrolno-  rozpoznawczych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

Protokół kontroli

3.

22.06.2017

Kontrola dotycząca stanu sanitarno – higienicznego przedszkola

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Protokół kontroli

4.

22.06.2017

Ocena Realizacji Interwencji Programowej  „Moje dziecko Idzie do Szkoły”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół z wizytacji

5.

27.09.2018

Program Przedszkolny Edukacji Antynikotynowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół z wizytacji

6.

21.11.2018

Blok żywieniowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół z kontroli

7.

21.11.2018

Kontrola dotycząca stanu sanitarno – higienicznego przedszkola

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Protokół z kontroli

 

 

KONTROLE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 15 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

 

L.p.

Termin

Cel kontroli

Instytucja kontrolująca

Dokumenty

1.

12.12.2016

 

Kontrola stanu sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół kontroli

2.

03.03.2017

Kontrola z czynności kontrolno-  rozpoznawczych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

Protokół kontroli

3.

22.06.2017

Kontrola dotycząca stanu sanitarno – higienicznego przedszkola

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Protokół kontroli

4.

22.06.2017

Ocena Realizacji Interwencji Programowej  „Moje dziecko Idzie do Szkoły”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół z wizytacji

5.

27.09.2018

Program Przedszkolny Edukacji Antynikotynowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół z wizytacji

6.

21.11.2018

Blok żywieniowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół  kontroli

7.

21.11.2018

Kontrola dotycząca stanu sanitarno – higienicznego przedszkola

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Protokół  kontroli

8.

26.03.2019

Blok żywieniowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Protokół kontroli

 

2018-11-19 11:19:34  beatatrepka beatatrepka

Utworzono artykuł 173898 o nazwie 'Kontrole '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste173898
user_idpuste1548315
resource_idpuste1099
namepusteKontrole
category_idpuste13525
language_idpuste1
shortpusteKontrole
fullpuste

Kontrole w Publicznym Przedszkolu nr 15

publishfrompuste2018-11-19 00:00:00
_activepuste1
slugpustekontrole

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się