Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-16 10:10:05  beatatrepka beatatrepka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Inspektor Ochrony Danych (IOD) </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W Publicznym Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano&nbsp; <strong>Inspektora Ochrony Danych (IOD). </strong>Funkcję tą pełni<strong> Pan Tomasz Kuśnierczak.</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z <strong>Inspektorem Ochrony Danych </strong>można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zar&oacute;wno przetwarzania&nbsp; danychosobowych Państwa, Państwa dzieci&nbsp;&nbsp; jak i&nbsp; korzystania z praw przysługujących&nbsp; Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w&nbsp;sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w&nbsp;związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z &nbsp;Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się</p> <p> &nbsp;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pisząc&nbsp; na adres:</p> <p> Publiczne Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostr&oacute;w Wielkopolski</p> <p> &nbsp;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; drogą elektroniczną:</p> <p> e-mail: iod@kusiu.pl</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Inspektor Ochrony Danych (IOD) </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W Publicznym Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano&nbsp; <strong>Inspektora Ochrony Danych (IOD). </strong>Funkcję tą pełni<strong> Pan Tomasz Kuśnierczak.</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z <strong>Inspektorem Ochrony Danych </strong>można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zar&oacute;wno przetwarzania&nbsp; danych osobowych Państwa, Państwa dzieci&nbsp;&nbsp; jak i&nbsp; korzystania z praw przysługujących&nbsp; Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w&nbsp;sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w&nbsp;związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z &nbsp;Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> &nbsp;&nbsp;&nbsp; pisząc&nbsp; na adres:</li> </ul> <p> Publiczne Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostr&oacute;w Wielkopolski</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> &nbsp; drogą elektroniczną:</li> </ul> <p> e-mail: iod@kusiu.pl</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

W Publicznym Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tą pełni Pan Tomasz Kuśnierczak.  

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zarówno przetwarzania  danychosobowych Państwa, Państwa dzieci   jak i  korzystania z praw przysługujących  Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Z  Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się

 

·        pisząc  na adres:

Publiczne Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski

 

·        drogą elektroniczną:

e-mail: iod@kusiu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

W Publicznym Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tą pełni Pan Tomasz Kuśnierczak.  

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zarówno przetwarzania  danych osobowych Państwa, Państwa dzieci   jak i  korzystania z praw przysługujących  Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Z  Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się

 

 •     pisząc  na adres:

Publiczne Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski

 

 •   drogą elektroniczną:

e-mail: iod@kusiu.pl

 

2019-11-27 12:37:54  Magdalena Jagieła

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Inspektor Ochrony Danych (IOD) </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W Publicznym Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano&nbsp; <strong>Inspektora Ochrony Danych (IOD). </strong>Funkcję tą pełni<strong> Pan Tomasz Kuśnierczak.</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z <strong>Inspektorem Ochrony Danych </strong>można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zar&oacute;wno przetwarzania&nbsp; danych osobowych Państwa, Państwa dzieci&nbsp;&nbsp; jak i&nbsp; korzystania z praw przysługujących&nbsp; Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w&nbsp;sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w&nbsp;związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z &nbsp;Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> &nbsp;&nbsp;&nbsp; pisząc&nbsp; na adres:</li> </ul> <p> Publiczne Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostr&oacute;w Wielkopolski</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> &nbsp; drogą elektroniczną:</li> </ul> <p> e-mail: iod@kusiu.pl</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Inspektor Ochrony Danych (IOD) </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W&nbsp; Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano&nbsp; <strong>Inspektora Ochrony Danych (IOD). </strong>Funkcję tą pełni<strong> Pan Tomasz Kuśnierczak.</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z <strong>Inspektorem Ochrony Danych </strong>można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zar&oacute;wno przetwarzania&nbsp; danych osobowych Państwa, Państwa dzieci&nbsp;&nbsp; jak i&nbsp; korzystania z praw przysługujących&nbsp; Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w&nbsp;sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w&nbsp;związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z &nbsp;Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> &nbsp;&nbsp;&nbsp; pisząc&nbsp; na adres:&nbsp; &nbsp; &nbsp;Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostr&oacute;w Wielkopolski</li> </ul> <ul> <li> &nbsp; drogą elektroniczną:&nbsp; e-mail: iod@kusiu.pl</li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2018-11-16 00:00:00' na '2019-11-16 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

W Publicznym Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tą pełni Pan Tomasz Kuśnierczak.  

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zarówno przetwarzania  danych osobowych Państwa, Państwa dzieci   jak i  korzystania z praw przysługujących  Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Z  Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się

 

 •     pisząc  na adres:

Publiczne Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski

 

 •   drogą elektroniczną:

e-mail: iod@kusiu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

W  Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tą pełni Pan Tomasz Kuśnierczak.  

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zarówno przetwarzania  danych osobowych Państwa, Państwa dzieci   jak i  korzystania z praw przysługujących  Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Z  Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się

 

 •     pisząc  na adres:     Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski
 •   drogą elektroniczną:  e-mail: iod@kusiu.pl

 

publishfrom2018-11-16 00:00:002019-11-16 00:00:00
2019-11-27 12:38:23  Magdalena Jagieła
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-04-02 13:21:24  Magdalena Jagieła

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Inspektor Ochrony Danych (IOD) </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W&nbsp; Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano&nbsp; <strong>Inspektora Ochrony Danych (IOD). </strong>Funkcję tą pełni<strong> Pan Tomasz Kuśnierczak.</strong>&nbsp;&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z <strong>Inspektorem Ochrony Danych </strong>można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zar&oacute;wno przetwarzania&nbsp; danych osobowych Państwa, Państwa dzieci&nbsp;&nbsp; jak i&nbsp; korzystania z praw przysługujących&nbsp; Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w&nbsp;sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w&nbsp;związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z &nbsp;Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> &nbsp;&nbsp;&nbsp; pisząc&nbsp; na adres:&nbsp; &nbsp; &nbsp;Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostr&oacute;w Wielkopolski</li> </ul> <ul> <li> &nbsp; drogą elektroniczną:&nbsp; e-mail: iod@kusiu.pl</li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Inspektor Ochrony Danych (IOD) </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W&nbsp; Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano&nbsp; <strong>Inspektora Ochrony Danych (IOD). </strong>Funkcję tą pełni<strong> Pan Adam Korzuch.</strong>&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z <strong>Inspektorem Ochrony Danych </strong>można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zar&oacute;wno przetwarzania&nbsp; danych osobowych Państwa, Państwa dzieci&nbsp;&nbsp; jak i&nbsp; korzystania z praw przysługujących&nbsp; Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w&nbsp;sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w&nbsp;związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z &nbsp;Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> &nbsp;&nbsp;&nbsp; pisząc&nbsp; na adres:&nbsp; &nbsp; &nbsp;Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostr&oacute;w Wielkopolski</li> </ul> <ul> <li> &nbsp; drogą elektroniczną:&nbsp; e-mail: korzuch@infoic.pl</li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

W  Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tą pełni Pan Tomasz Kuśnierczak.  

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zarówno przetwarzania  danych osobowych Państwa, Państwa dzieci   jak i  korzystania z praw przysługujących  Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Z  Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się

 

 •     pisząc  na adres:     Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski
 •   drogą elektroniczną:  e-mail: iod@kusiu.pl

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

W  Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tą pełni Pan Adam Korzuch. 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zarówno przetwarzania  danych osobowych Państwa, Państwa dzieci   jak i  korzystania z praw przysługujących  Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Z  Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się

 

 •     pisząc  na adres:     Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski
 •   drogą elektroniczną:  e-mail: korzuch@infoic.pl

 

2020-04-02 13:22:08  Magdalena Jagieła

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Inspektor Ochrony Danych (IOD) </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W&nbsp; Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano&nbsp; <strong>Inspektora Ochrony Danych (IOD). </strong>Funkcję tą pełni<strong> Pan Adam Korzuch.</strong>&nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z <strong>Inspektorem Ochrony Danych </strong>można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zar&oacute;wno przetwarzania&nbsp; danych osobowych Państwa, Państwa dzieci&nbsp;&nbsp; jak i&nbsp; korzystania z praw przysługujących&nbsp; Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w&nbsp;sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w&nbsp;związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z &nbsp;Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> &nbsp;&nbsp;&nbsp; pisząc&nbsp; na adres:&nbsp; &nbsp; &nbsp;Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostr&oacute;w Wielkopolski</li> </ul> <ul> <li> &nbsp; drogą elektroniczną:&nbsp; e-mail: korzuch@infoic.pl</li> </ul> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <strong>Inspektor Ochrony Danych (IOD) </strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> W&nbsp; Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano&nbsp; <strong>Inspektora Ochrony Danych (IOD). </strong>Funkcję tą pełni<strong> Pan Adam Korzuch.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Z <strong>Inspektorem Ochrony Danych </strong>można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zar&oacute;wno przetwarzania&nbsp; danych osobowych Państwa, Państwa dzieci&nbsp;&nbsp; jak i&nbsp; korzystania z praw przysługujących&nbsp; Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i&nbsp;Rady (UE) 2016/679 z&nbsp;dnia 27 kwietnia 2016 r. w&nbsp;sprawie ochrony os&oacute;b fizycznych w&nbsp;związku z&nbsp;przetwarzaniem danych osobowych i&nbsp;w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og&oacute;lne rozporządzenie o&nbsp;ochronie danych).</p> <p> &nbsp;</p> <p> Z &nbsp;Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> &nbsp;&nbsp;&nbsp; pisząc&nbsp; na adres:&nbsp; &nbsp; &nbsp;Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostr&oacute;w Wielkopolski</li> </ul> <ul> <li> &nbsp; drogą elektroniczną:&nbsp; e-mail: korzuch@infoic.pl</li> </ul> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

W  Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tą pełni Pan Adam Korzuch. 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zarówno przetwarzania  danych osobowych Państwa, Państwa dzieci   jak i  korzystania z praw przysługujących  Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Z  Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się

 

 •     pisząc  na adres:     Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski
 •   drogą elektroniczną:  e-mail: korzuch@infoic.pl

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

W  Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tą pełni Pan Adam Korzuch.

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zarówno przetwarzania  danych osobowych Państwa, Państwa dzieci   jak i  korzystania z praw przysługujących  Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Z  Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się

 

 •     pisząc  na adres:     Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski
 •   drogą elektroniczną:  e-mail: korzuch@infoic.pl

 

2018-11-16 10:01:31  beatatrepka beatatrepka

Utworzono artykuł 173470 o nazwie 'Ochrona Danych Osobowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste173470
user_idpuste1548315
resource_idpuste1099
namepusteOchrona Danych Osobowych
category_idpuste31287
language_idpuste1
shortpusteRODO
fullpuste

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

W Publicznym Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim powołano  Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tą pełni Pan Tomasz Kuśnierczak.  

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących zarówno przetwarzania  danychosobowych Państwa, Państwa dzieci   jak i  korzystania z praw przysługujących  Państwu na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Z  Inspektorem Danych Osobowych (IOD) można kontaktować się

 

·        pisząc  na adres:

Publiczne Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski

 

·        drogą elektroniczną:

e-mail: iod@kusiu.pl

 

publishfrompuste2018-11-16 00:00:00
_activepuste1
slugpusteochrona-danych-osobowych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się