DRUKUJ
2016-06-20

Majątek przedszkola

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej 26 informuje, że stan środków i przedmiotów nietrwałych na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

-środki trwałe: 2.193.943,56

- pozostałe środki trwałe: 190.386,38

- księgozbiór: 2.859,83

- wartości niematerialne i prawne: 4.767,64

- żywność - 753,38

Stan na 31.12.2018 r.