DRUKUJ
2019-08-20

Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

W roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu nr 15 zatrudnionych jest:

- 9 nauczycieli dyplomowanych

- 7 nauczycieli mianowanych

- 6 nauczycieli kontraktowych

- 1 nauczyciel stażysta

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15