DRUKUJ
2019-08-20

Rada Rodziców

Radę Rodziców reprezentują:

- Przewodnicząca

- Zastępca przewodniczącej

- Sekretarz

- Skarbnik

 

Zasady działania Rady Rodziców określa Statut Publicznego Przedszkola nr 15